Авьяас чадварын тухай ойлголт

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Ажилд авах зорилго

Шэнгянгийн хамгийн үнэ цэнэтэй баялаг бол үйлчилгээний сүнс, хариуцлагаа ухамсарласан, компанийн албан тушаалд ажиллах чадварын хувьд чадвартай ажилтнууд юм.

Удирдлагын бодлого

Бид хүмүүсийн хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрч, үнэлж, тэдний чадавхийг хөгжүүлж, бүтээлийг нь дэмжих ёстой.

Удирдлагын зорилго - хүмүүст чиглэсэн

Ажилчдын хувь хүний ​​хөгжлийн шударга боломжийг бүрдүүлэх.

Ажилтнуудад шинэ мэдээлэл хүлээн авах, шинэ мэдлэг эзэмших, шинэ ур чадвар эзэмших сайн нөхцлийг бүрдүүлж өгөх.

Нэгдүгээр зэрэглэлийн боловсон хүчнийг бүрдүүлж, чанартай сургалтанд анхаарлаа хандуулаарай.

Ажилчдын бахархал, харьяаллын мэдрэмжийг төлөвшүүлэх.